Dřevořezbářská soutěž

Řezbáři a řezbářky

Do této kategorie se mohou registrovat řezbáři a řezbářky z tuzemska i zahraničí.

Soutěžící

Maximální počet soutěžících je 20 řezbářů

Velikost kmenů

Velikost kmenů bude o průměru 40-50 cm, výška 1,3 m. Dub

 20230721_102138-PANO

1)  Závodník má za úkol během dvou hodin vytvořit řezbu na volné téma.
2)  Řezba musí být provedena z přiděleného materiálu a není dovoleno do řezby zahrnovat již
předem připravené komponenty s výjimkou spojovacího materiálu.

3)  Během soutěže nesmí do řezby zasahovat druhá osoba.

4)  Řezba by měla maximálně využít možnosti a velikost kmene.

5)  Zabezpečení vlastního řezbářského stanoviště – podmínka účasti: vlastní stan. Ochranné síťě 3 x 3 m zajištuje pořadatel.

6)  Závodníci startují na vlastní nebezpečí a během soutěže se zavazují k používání bezpečnostních ochranných pomůcek. Povinné jsou pracovní rukavice, proti pořezové kalhoty/návleky, brýle. Bez těchto ochranných pomůcek bude závodník diskvalifikován.

7)  Pořadatel nezajišťuje stany pro ochranu před sluncem nebo deštěm.

8.) Soutěžící mají k dispozici přípojku na 230 V ve vzdálenosti 20 m od svého stanoviště.

9) Během závodu má účastník povinnost viditelně vystavit přidělené startovní číslo.
10) Pořadatel během akce zajišťuje stravu a pití.
11) Během řezby se soutěžící zavazují, že nebudou konzumovat alkoholické nápoje.
12) Soutěžící závodí s vlastním nářadím, pohonnými hmotami a oleji. V případě poškození nářadí během akce soutěžící nemá právo vyžadovat odškodnění po organizátorovi.
13) Pokud závodník poruší jeden z výše uvedených bodů, může ho porota diskvalifikovat.
14) Vytvořená řezba 1., 2. ,3. místo je majetkem pořadatele.

20230720_130839

HODNOCENÍ A CENY

Peněžní ceny


1. místo: Kč 15 000,-
2. místo: Kč 10 000,-
3. místo: Kč 7 000,-

 

Dražba


Pořadí dražených soch se bude losovat. Z časových důvodů se bude dražit pouze deset nejlepších soch. Vyvolávací cenu si stanoví řezbář díla. 100% vydražené ceny je autora.

 

Hodnocení poroty:


za tvůrčí schopnost, uměleckou úroveň, originalitu a preciznost provedení. 1 = nízká hodnota hodnocení, 5 = vysoká hodnota hodnocení. Bude se hodnotit celkový dojem, zda je řezba povrchově čistě provedena, zda pohledem nejsou patrné prořezy motorovou pilou, pokud se nejedná o umělecký záměr.

20230721_102142 
 

Součet hodnocení poroty, sponzorů, publika


za tvůrčí schopnost, uměleckou úroveň, originalitu a preciznost provedení. 1 = nízká hodnota hodnocení, 5 = vysoká hodnota hodnocení. Bude se hodnotit celkový dojem, zda je řezba povrchově čistě provedena, zda pohledem nejsou patrné prořezy motorovou pilou, pokud se nejedná o umělecký záměr.

 
Harmonogram závodu bude zveřejněn do 15.7.20
 
 
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY
Ostatní
1)  V případě, že bude platná protiepidemické opatření, tyto musí závodníci dodržet.

2) Výsledky hodnocení poroty budou zveřejněné a dohledatelné na připravovaných webových stránkách po dobu 5ti let.

3) Sraz řezbářů s grilováním v sobotu 22.7. 2023, kdy se soutěžící mohou registrovat a připravit si vylosované kmeny. Akce se mohou zúčastnit i řezbáři, kteří nebudou soutěžit.
 

Záznamy nebyly nalezeny...

Garantujeme
Zábava pro celou rodinu
Zapojíme Vás do programu
Dárek zdarma
Odměny pro malé fanoušky
Za splněné úkoly dárečky
20 soch za 120 min
Vyřezávání soch na čas
Přímo před vašimi zraky vznikne 20 soch za 120 minut
Vendryně park
Vendryně-hlavní město dřevorubců
Jen u nás, jen 21.7.2024 od 10:00