Dřevorubecká soutěž

Přihláška ve formátu word
Přihláška ve formátu PDF

 

Disciplíny

Pro soutěžící:

Na úvod dobrá rada - délka lišty je 18 " a pro odvětvování kratší třeba 15"

Povinná výbava:

 • Helma komplet (štít + sluchátka)
 • Neprořezné boty kožené nebo gumové
 • Neprořezná ochrana nohou
 • Rukavice

 

1: Výměna lišty a řetězu na čas - Závodník musí přistoupit ke stolu spoza startovní čáry, ke stolu kde je položena jeho motorová pila a závodníkovo nářadí. Sundá lištu a řetěz, otočí lištu a zpětně pilu smontuje. Odstoupením za startovní čáru je soutěž ukončena. Vše je na čas. Složená pila je umístěna do střeženého prostoru a po dobu dvou soutěží na ní nesmí být provedeny žádné úpravy. Následující soutěže budou kombinovaný řez a řez na podložce.

Při použití pily s jednou matkou nebo rychloupínákem + 10 sec.

IMG_20220724_104942

 

2:Setkání řezů-Soutěžící provede dva řezy na lehce nakloněné kulatině zespoda a shora a v červeném poli se řezy setkají. Řezy se provedou na vyšším a na nižším konci. Měření a bodování:Měří se čas provádění disciplíny, Měří se kolmost řezu - Výchylka každých 1° + 1 sec (Měří se svisle i vodorovně a tak mohou být uděleny dvě penalizace).Nedořez  (schod mezi řezy) - za každý milimetr + 1 sec.Za nesetkání řezů je penalizace 50 bodů. Tloušťka odřezávané kulatiny je 5 - 10 cm - nedodržení tloušťky 50 trestných bodů. Chůze s točícím řetězem 50 trestných bodů.Nesetkání řezů v červeném poli 50 trestných bodů.Nařezávání,protahování lišty,začišťování je taktéž penalizováno 50 trestnými body.Na řezech se měří vždy větší odchylka.

 IMG_20220724_112100

3: Řez na podložce – Soutěžící přeřezává kmen podsypaný pilinami ležící na zemi na dřevotřískové desce. Cílem je oddělit kolečko dřeva jedním řezem bez zářezu do dřevotřískové podložky. Kmen je na přední (řezané) straně zajištěn 10 kg závažím pro zabránění oddělení kolečka dřeva vychýlením lišty. Soutěžící zahajuje tak, že stojí za startovní čárou, nastartovaná pila leží za ní. Po udělení pokynu sudím přistupuje soutěžící s pilou ke kmeni. Měření a bodování: Měří se čas provádění disciplíny, měří se kolmost řezu - Výchylka každý 1° + 1 sec (Měří se svisle i vodorovně a tak mohou být uděleny dvě penalizace). Nedořez-za každý 1mm + 1 sec. Chůze s točícím řetězem 50 trestných bodů. Tloušťka odřezávané kulatiny je 5 - 10 cm - nedodržení tloušťky 50 trestných bodů. Zaříznutí do podložky 50 trestných bodů.

 IMG_20220724_112902

u disciplíny 4. a 5. je možno změnit pilu.

 

4: Kácení stojícího kmene-kácení na přesnost

Minimální nadzemní výška kmenů je 5 metrů a výčetní tloušťka 28-32 cm. Ohrožená zóna je ve vzdáleností 1/2násobku výšky kmene. Soutěžící musí pokácet strom do vyhrazeného prostoru v limitu 1 minuta za dodržení platných pravidel bezpečnosti práce. Kácení nad časový limit 1sec./1bod. Pro kácení může soutěžící použít následující nástroje a pomůcky: motorová pila, klín, kalač, dřevorubecká lopatka. K dispozici bude dřevorubecká lopatka, sekera, klín. 

 IMG_20220724_160637

Příprava disciplíny kácení

 • Asistenti označí a stabilizují hlavní kolík a následně stabilizují pomocné 2 kolíky. 
 • Rozhodčí disciplíny určí startovní čáru 
 • Rozhodčí disciplíny označí únikové zóny 
 • Soutěžící položí motorovou pilu a pomůcky za startovní čáru
 • Rozhodčí určí mex výšku řezu a označí ji. 

 

Předmět hodnocení

 • čas kácení 
 • odchylka stromu od zvoleného směru kácení 1cm/1sec -Měří se ležící kmen
 • hloubka a úhel záseku. min.Hloubka záseku 10 cm, ( cca šíře lišty) - nedodržení +20 sec.
 • minimální nedořez 1 cm, v případě minimálního  

  nedořezu nebo přeříznutí penalizace 20 sekund

 • dodržování obecných pravidel bezpečnosti práce-Nedodržení +20 sec.

 

Nebezpečné situace 

Pokud soutěžící způsobí vznik nebezpečné situace během kácení (sevření lišty v řezu, a není schopen situaci do 3 minut vyřešit, přeruší rozhodčí disciplínu povelem „Stop“ a soutěžící je v disciplíně diskvalifikován.

 

.

 

 1. Odvětvování-Odvětvovaná kláda má délku 5,50 m a průměr 14 - 20 cm. Startovní čára je 1 m od tlustšího konce a 0,5 m cílová čára od tenkého konce.

Větve jsou rozmístěny v přeslenech 40 cm od sebe a tři v jednom přeslenu pod ůhlem 90°. Výška od země je 60 cm.Soutěžící startuje s nastartovanou pilou, s během na volnoběh. Po odstartování hlavním rozhodčím odřezává jednotlivé větve. Kroky při jednotlivém odřezávání větví nesmí být provedeny  je-li točící se řetěz a závodník na stejné straně,- toto je penalizováno přičtením 20 sec. Ukončení disciplíny závodníkem je umístění motorové pily za cílovou čáru zřetelně namalovanou na kládě. Penalizace: suk větší než 5 mm = + 5sec. zářez do klády  hlubší než 5 mm =  +5sec.  Nedodržení bezpečnosti (helma,štít,rukavice, nebezpečný závodník ...) + 20 sec. Neodřezaná větev + 10 sec. Nedokončení disciplíny ( např. spadnutý řetěz) + 100 sec. Závodník má možnost během provádění disciplíny upravovat motorovou pilu s vypnutým motorem.

IMG_20220724_150002

Dřevorubecká aréna - mimosoutěžní zábava

Závodníci při registraci dostanou pět žetonů. Tyto žetony slouží k sázkám proti protivníkovi kterého vyzvou. Soupeř který výzvu přijal u vstupu sází žetony u obsluhy a vyzyvatel dorovná nebo licituje. Sázka nemůže být vyšší než počet soupeřových žetonů. vyzývat je možné své kolegy, do doby dokud budou špalky. Žetony není možné věnovat ve prospěch někoho jiného. Soutěž probíhá během doby kdy závodník splnil soutěžní disciplínu a je volný, (nemůže však brát blokovanou pilu po dobu prvních tří disciplín).  Dřevorubecký souboj bude probíhat následující formou.V závodním prostoru stojí špalky (pro každého jeden) ze kterého je nutné odřezat po dobu 1 min. pokud možno co nejvíce koleček o průměru 5-10cm ( kolečka širšího průměru se nezapočítají ) .Spadne-li špalek na zem,je nutné jej postavit a pokračovat dokud nebude odřezáno kolečko správně.Špalek závodník během řezání nesmí přidržovat ani rukou ani nohou (nedodržením tohoto pravidla závodník automaticky prohrál ). Časoměřič/rozhodčí ukončí disciplínu zvoláním "HOTOVO".Při posledním řezu a ukončení práce na tomto stanovišti špalek spadnout může. Počítají se pouze odřezané kolečka. Vítěz bere všechy vsazené žetony. Celkový vítěz bude vyhlášen ve 14 hod. a bude mu předána odměna. Tato zábava je pouze pro zůčastněné závodníky

 

O konečném pořadí rozhoduje součet časů a ne aritmetický průměr pořadí.

 

 

Pro návštěvníky (volné disciplíny)

1:Sekerou na přesnost – Na dřevěném špalku je vyznačena čára. Vzpřímený soutěžící stojící na čáře,musí zvednout ostří sekery nad hlavu a jedním úderem se trefit co možná nejblíže namalované čáře.Za trefu na čáru - sladká odměna

 

2:Zatoukání hřebíků-dva soupeři se střídají v zatloukání jednoho hřebíku.Vítěz bere odměnu

 

Záznamy nebyly nalezeny...

Garantujeme
Zábava pro celou rodinu
Zapojíme Vás do programu
Dárek zdarma
Odměny pro malé fanoušky
Za splněné úkoly dárečky
20 soch za 120 min
Vyřezávání soch na čas
Přímo před vašimi zraky vznikne 20 soch za 120 minut
Vendryně park
Vendryně-hlavní město dřevorubců
Jen u nás, jen 23.7.2023 od 10:00